VDI – Triển khai Virtual Machine từ Template (XP)

Tiếp tục loạt bài về VDI, sau phần triển khai VDI trước, phần này tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn triển khai các VM (XP) từ một template nhằm giúp triển khai các VM một cách nhanh và thuận tiện hơn.

Về mô hình thì mọi người xem ở phần trước. Mình chỉ copy lại thông tin IP để mọi người tiện theo dõi

IP:

freeNAS: 192.168.2.1/24

Esx1: 192.168.1.22/24 — 192.168.2.1/24

Esx2: 192.168.1.24/24 — 192.168.2.2/24

Active Directory: 192.168.1.20/24

vCenter: 192.168.1.26/24

VDM Connection Server: 192.168.1.27/24

Phần trước, mình cũng đã triển khai một máy ảo WinXP và chúng ta sẽ sử dụng máy ảo đó để tạo template cho các máy khác.

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo ra một Pool tên là Marketing. Các thông số tôi để mặc định ( sẽ giải thích trong một bài viết khác). Rename tên máy thành Template_XP

Kế tiếp, chúng ta sẽ convert máy ảo Template_XP thành template để deploy.

Click phải lên máy template, chọn Template -> Convert to Template.

Trên thanh Address, chọn Home, tại mục Inventory, chọn VMs and Templates

Kiểm tra thì chúng ta sẽ thấy có Template-XP vừa được tạo

Ngược lại, chúng ta cũng có thể convert từ một template thành một máy ảo bằng cách chọn Conver to Virtual Machine

Quay lại mục Home, trong mục Management -> Customization Specifications Manager

Chọn New

Tại hộp thoại New Customization Specification. Chọn Target Virtual Machine OS là Windows, check box Use Custom Sysprep Answer File. Điền tên thông tin

Chọn Import a Sysprep answer file.

Do giả lập trong hệ thống có DHCP nên tôi chọn Typical settings

Giữ nguyên giá trị Generate New Security ID (SID) như trong hình

Xem lại thông tin và bấm Finish

Chúng ta thấy đã có thông tin máy ảo chúng ta vừa tạo

Quay lại mục Pool tại địa chỉ của VDI server. Tôi sẽ đi lướt qa vì phần này đã được đề cập ở bài viết trước. Chọn Add 

Chọn Automated Pool

Kiểm tra và check chọn Enable automatic assignment

Chọn Full virtual machines và kiểm tra IP của vCenter đã hợp lệ

Tại mục Naming Pattern, điền đầy đủ thông tin

Tại mục Select template, chọn template mà chúng ta đã tạo bên trên là template-xp

Chọn nơi lưu trữ, ở đây tôi chọn lưu trữ trên SAN

Chọn sử dụng Guest Customization đã tạo ở phía trên.

Gán quyền cho máy ảo sắp sửa tạo

Sau khi hoàn tất, chúng ta sẽ kiểm tra kết nối

Lưu ý: Để tạo file sysprep, mọi người download file deploy.cab tại trang chủ microsoft ứng với từng phiên bản (XP hoặc 2003). Sau đó, copy vào thư mục “C:\Users\All Users\VMware\VMware VirtualCenter\sysprep\1.1“. Giải nén thư mục trên vào đường dẫn ứng với từng phiên bản, ở đây tôi dùng bản XP – 32 bit nên giải nén vào “C:\Users\All Users\VMware\VMware VirtualCenter\sysprep\XP

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s